За проекта

Представяне в дигитална среда на програма от осем емблематични спектакли и разговор с техните автори с участие на публиката в реално време. 

Програмата включва селекция от спектакли представящи алтернативни на репертоарния театър практики и разговор с техните създатели за спецификата на тези форми. Ще се даде възможност да се проследи какви са тенденции в страната в сферите на документален театър, физически театър, танцов театър, device пърформанс, театър за социална отговорност, site specific театър, плейбек театър и приложен театър. Самото представяне ще се случи в осем излъчвания и под три различни форми: готови спектакли, монтаж на части от спектакли в разговор с режисьора и игрова интерактивна сесия за публиката в представяне на "плейбек" театър.
Към всяко излъчване ще има съпътстващи дискусии с авторите и представяне на процеса от зараждане на идеята до реализацията, както и възможност за включване на публиката с въпроси и коментари.
Много от подбраните спектакли са били или са важен социо-културен жест за театралната ситуация у нас. Запознайте се с артистите на фокус и техните спектакли.Много от подбраните спектакли са били или са важен социо-културен жест за театралната ситуация у нас. Запознайте се с артистите на фокус и техните спектакли.